Välkommen till EstRock

Specialister inom bergskrotning, bergbultning,
nätning, membraninstallation, bergförstärkningsarbeten
samt stödarbeten för tunneldrift med mera.

Vi gör alla typer av arbeten i tunnlar och bergrum, förstärker bergslänt, gör maskin- och anläggningsarbeten under och ovan jord samt tunga och komplicerade rivningsarbeten i bergrum.

Vi jobbar ofta ihop med vår moderbolag Bror Bergentreprenad AB. Man kan säga att vi är händer, och BBEAB är huvudet.

149