FSE209 Innerlining

8 Nov 2019

Sedan hösten 2019 har vi installerat inklädnad för Förbifart Stockholm. Vi borrar och bultar samt installerar membran, armering och sätter upp väggelement. Utöver det utför vi utdragstest av bergbult, betong- och markarbeten mm.